Dofinansowanie nie dla wszystkich

“Projekt ustawy dotyczący rekompensat za wzrost cen energii elektrycznej jest aktualnie w konsultacjach. W najbliższym czasie wejdzie do sejmu” – taką informację przekazał wiceminister Janusz Kowalski.

Dofinansowanie roczne będzie uzależnione od kilku czynników. Podstawowy to roczne zużycie energii elektrycznej w 2020 roku:
od 63kWh do 500kWh – 34,08 zł
od 500kWh do 1200kWh – 82,80 zł
od 1200kWh do 2800kWh – 190,86 zł
ponad 2800kWh – 306,75 zł

Kolejnym czynnikiem warunkującym dofinansowanie ma być próg rocznych dochodów. Rekompensata będzie przysługiwać wyłącznie gospodarstwom domowym w których łączny, roczny dochód brutto w roku 2019 wyniesie poniżej 85 528 zł.
Szacunkowo, rekompensaty otrzyma około 15 mln osób. Wartość tej operacji wyniesie ponad 2,4 mld zł.

PRESSonline

Niezależny blog informacyjny.