Kolejne świadczenie dla emerytów – 14 emerytura

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dodatkowym świadczeniu emerytalnym dla emerytów i rencistów – tzw. “14 emerytura”.

Nowe świadczenie ma zostać wypłacone w wysokości najniższej emerytury. Jednak nie wszyscy mogą liczyć na pełną kwotę ponieważ został ustalony limit miesięcznego dochodu w wysokości 2900 zł brutto. Jeżeli miesięczny przychód z tytułu emerytury jest wyższy, to “14 emerytura” zostanie pomniejszona w wartość nadwyżki ponad 2900 zł brutto. Na pełne świadczenie może liczyć 7,9 mln osób a 1,2 mln otrzyma je w niepełnym wymiarze. Kwota ma zostać wypłacona w listopadzie 2021r.

Według szacunków, koszt takiej operacji będzie kosztować budżet państwa 10,6 mld zł. Świadczenie ma być jednorazowe.

PRESSonline

Niezależny blog informacyjny.