Podatek od psa do końca Kwietnia

Do 30 kwietnia, posiadacze psów są zobowiązani do zapłacenia podatku z tytułu posiadania psa. Podatek jest regulowany przez ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31). W tym roku wartość rocznego podatku wynosi maksymalnie 125,40 zł. Kwota jest proporcjonalnie mniejsza jeżeli pies urodził się w trakcie trwania roku podatkowego. Pieniądze z podatku od posiadania psa są przeznaczane na opiekę nad zwierzętami.

Jednak nie wszyscy są zobowiązani do zapłacenia tej daniny. Zwolnieniu podlegają:
– osoby powyżej 65 roku życia
– rolnicy posiadający nie więcej niż 2 psy
– osoby niepełnosprawne które posiadają psa asystującego
– personel dyplomatyczny

Ponadto nie każda gmina wymaga daniny w pełnej kwocie. W Krakowie kwota ta wynosi 22 zł, ale emeryci i renciści nie są zwolnieni z opłaty i wynosi dla nich 10 zł rocznie. Opłatą jednak nie sa objęte psy adoptowane ze schroniska.
W Płocku trzeba zapłacić podatek w wysokości 30 zł za pierwszego psa i 15 zł za każdego kolejnego.
Są też miasta gdzie obowiązek płacenia podatku za pupila został zniesiony. Są to: Warszawa, Białystok,Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Częstochowa, Gdynia, Katowice, Kielce, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Toruń, Wrocław i Zielona Góra.

 

PRESSonline

Niezależny blog informacyjny.