Alarm w warszawskich szkołach

Dyrektorzy warszawskich szkół ogłosili alarm i wzywają oficjalnie, aby osoby, które przebywały w czasie ferii w północnej części Włoch, poddały się dwutygodniowej kwarantannie i nie przyprowadzały dzieci do szkół. W placówkach oświatowych odbyły się obowiązkowe warsztaty dla dzieci na temat mycia rąk, w łazienkach zawieszono plakaty informujące jak to prawidłowo wykonywać. Nauczyciele obawiają się, że epidemia w Polsce, może rozwinąć się właśnie w szkołach.

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół.

Źródło: gis.gov.pl

PRESSonline

Niezależny blog informacyjny.