ORLEN pozywa mBank, Visa i Mastercard

PKN Orlen pozwał MasterCard Europie, VISA Europe oraz dwa banki, w tym mBank. Sprawa dotyczy roszczeń o odszkodowanie na wartość ponad 630 mln zł. Pozew wpłynął na początku lutego.
Orlen wnosi o odszkodowanie za poniesione straty w związku z naruszaniem, przez instytucje finansowe, przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Zarzuca udział w bezprawnym porozumieniu dotyczącym opłat za płatności realizowanie za pośrednictwem kart płatniczych. mBank podał informację, że jest na etapie przygotowywania odpowiedzi na pozew.

Źródło: Business Insider

PRESSonline

Niezależny blog informacyjny.