Decyzja RPP w sprawie stóp procentowych.

Zgodnie z przewidywaniami, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Stopy procentowe nie uległy zmianie od 5 lat.

Aktualnie stopy procentowe kształtują się następująco.

Referencyjna 1,50%
Lombardowa 2,50%
Depozytowa 0,50%
Redyskonto weksli 1,75%

 

PRESSonline

Niezależny blog informacyjny.