Przedsiębiorcy zamykają firmy. W marcu 49 tysięcy zawieszonych działalności.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą masowo zaczęli zawieszać działalność gospodarczą. W marcu, działalność zawiesiło prawie 49 tysięcy przedsiębiorców. Tylko w ostatnich 3 dniach marca ta ilość wyniosła prawie 16 tysięcy!

Dane są zatrważające. Pokazują jaki wpływ na gospodarkę ma epidemia koronawirusa, i to w niecały miesiąc po zanotowaniu pierwszego przypadku zachorowania w Polsce. przedsiębiorcy nie czekają na rozwiązania proponowane przez rząd i unikają płacenia danin poprzez zawieszenie, bądź wyrejestrowanie, działalności. Znaczna część małych przedsiębiorców chroni się w ten sposób, aby nie utracić płynności finansowej z powodu obciążających danin.

Co oznacza zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza czasowe zamknięcie działalności przez przedsiębiorcę, bez wyrejestrowania firmy. Dla budżetu państwa oznacza to brak wpływów z tytułu podatku dochodowego, VATu oraz największego obciążenia dla małych przedsiębiorców – brak wpływu składek da ZUS. Osoba która zawiesiła działalność może ubiegać się o status bezrobotnego w celu otrzymania zasiłku co jest dodatkowym obciążeniem dla budżetu Państwa.
Przedsiębiorca ma prawo zawiesić działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Po 24 miesiącach następuje wyrejestrowanie podmiotu z bazy CEiDG. Taka możliwość dotyczy wyłącznie podmiotów które nie zatrudniają pracowników na umowę o pracę.

 

Przedsiebiorcy zawieszenie działaności gospodarczej
Źródło: CEiDG. Stan na 1 kwietnia 2020 roku.

 

Ponieważ informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) jest rejestrowana z systemie z opóźnieniem, należy się spodziewać że ilość zawieszonych działalności może być znacznie wyższa.

UWAGA: Strajk przedsiębiorców! Mobilizacja w akcie sprzeciwu.

Tarcza Kryzysowa

Polscy przedsiębiorcy nie wierzą w rozwiązania jakie przygotował rząd. Twierdzą, że nie rozwiązują problemów przedsiębiorców, którym z dnia na dzień zakazano prowadzenia swoje działalności. Tymczasem Rząd jest głuchy na apele i postulaty przedsiębiorców. W dniu 31 marca projekt “Tarczy Antykryzysowej” został przegłosowany w Sejmie. Odrzucono wszystkie zgłoszone poprawki do ustawy.

PRESSonline

Niezależny blog informacyjny.