Kara za skrzynki na listy do 10 tys zł

Nowe przepisy dotyczące głosowania korespondencyjnego sprawiły, że dotychczas nie egzekwowana, konieczność posiadania skrzynki na listy stała się problemem dla wielu obywateli. Zgodnie z nowym procesem wyborczym, listonosze mają umieszczać w skrzynkach “pakiety wyborcze” w postaci 2 kopert, karty do głosowania oraz dodatkowym oświadczeniu. Okazuje się jednak że nie wszyscy spełniają obowiązek posiadania właściwej skrzynki na listy, nazywanej prawnie skrzynką oddawczą.

Prawo pocztowe wyraźnie określa budowę oraz rozmiar skrzynki. Główną funkcją, obok umieszczenia w niej przesyłek, musi być uniemożliwienie wyjęcia korespondencji ze skrzynki. Niestety nie wszędzie, skrzynki pocztowe spełniają ten wymóg. Problem dotyczy przede wszystkim mniejszych miejscowości oraz wsi gdzie jeszcze można znaleźć skrzynki starego typu, które nie spełniają wymogów rozmiaru o zabezpieczenia przesyłki.

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 roku o prawie pocztowym (Dz.U. 2012 poz 1529) określa wymogi dotyczące obowiązku posiadania oraz umiejscowienia skrzynki na listy z lokalach wielorodzinnych oraz domach w Art. 127 ustawy. Co więcej, za brak spełniania tego obowiązku może być nałożona kara w wysokości do 10 000 zł.
Ponadto wielkość skrzynki „powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę o wymiarach 229 mm x 324 mm, o łącznej grubości co najmniej 60 mm”.

1. Karze pieniężnej podlega, kto nie realizuje obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszcza oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów, o których mowa w art. 40.
2. Karę pieniężną wymierza się po przeprowadzeniu kontroli wszczętej na podstawie zawiadomienia o naruszeniu
obowiązków, o których mowa w ust. 1.
3. Wysokość kary pieniężnej wynosi od 50 złotych do 10 000 złotych. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes
UKE bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu.

UWAGA: Przedsiębiorcy zamykają firmy. W marcu 49 tysięcy zawieszonych działalności.

Planowane wybory prezydenckie determinują do posiadania odpowiedniej skrzynki, spełniającej wymogi ustawowe. W przeciwnym razie, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo np. kradzieży przesyłki z pakietem wyborczym, może dojść nakładania kar w najwyższym wymiarze.

Zgodnie z propozycją ustawy, kradzież karty do głosowania jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Pełny tekst ustawy znajduje się na stronie sejm.gov.pl

 

PRESSonline

Niezależny blog informacyjny.