Tadeusz Rydzyk apeluje o wpłaty. Otrzymał od rządu 217 mln

Tadeusz Rydzyk apeluje o wpłaty na katolickie media: Radio Maryja, Telewizję Trwam i gazetę Nasz Dziennik. W specjalnej wypowiedzi dla Radia Maryja, zaapelował do swoich słuchaczy “aby nie  nie odkładać pomocy na później”.  Zaznaczył że przed pandemią koronawirusa, datki od wiernych wystarczały zaledwie na bieżące pokrywanie kosztów. Poinformował, że bez większych wpłat istnienie mediów stoi pod znakiem zapytania.

Nasze media istnieją dzięki łasce Pana Boga i pomocy świadomych i odpowiedzialnych katolików i Polaków. Szanowni Państwo, Kochana Rodzino Radia Maryja, mimo trudności, z jakimi się borykamy, jeszcze bardziej prosimy o pomoc. Pamiętajcie o niej zwłaszcza teraz, w tej trudnej sytuacji. Pamiętajcie teraz i każdego miesiąca. Bez tej pomocy grozi nam zamknięcie Radia Maryja i Telewizji Trwam.

Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk apeluje o wpłaty:

Czy możemy na to pozwolić przy morzu mediów liberalno-lewicowych i naszym niewielkim procencie mediów katolickich i polskich?

UWAGA: Ksiądz zadecyduje czy możesz wziąć ślub. Nowy dekret episkopatu.

Datki od wiernych oraz słuchaczy to nie jedyna forma finansowania mediów Tadeusza Rydzyka. Znaczne kwoty z budżetu Państwa wspierały działalność Lux Veritas, fundacji Tadeusza Rydzyka oraz prowadzone przez niego media. Od 2015 roku, kiedy do władzy doszła partia “Prawo i Sprawiedliwość”, wartość dotacji przekazana z budżetu państwa, finansowanie działalności oraz wykupione usługi, wyniosły ponad 217 milionów złotych.

Źródło dofinansowania  Przeznaczenie Wartość
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zadośćuczynienie za cofnięcie dotacji na budowę geotermii w Toruniu 26 490 000 zł
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Emisja programów informacyjnych w TV Trwam o dopłatach dla rolników 279 000 zł
Ministerstwo Rolnictwa Emisja spotu promującego znak “Poznaj zdrową żywność” w TV Trwam 50 000 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na prowadzenie Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej 710 000 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Fundacja Lux Veritatis – projekt kaplicy upamiętniającej Polaków, którzy w czasie II Wojny Światowej ratowali Żydów 200 000 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych “Pamięć i Tożsamość – Międzynarodowe Centrum Informacyjne” w konkursie “Dyplomacja publiczna 2017” – projekt polega na stworzeniu Centrum, które umożliwi dotarcie do źródłowej historii przedstawicielom międzynarodowych środowisk opiniotwórczych 216 000 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ogłoszenia i artykuły 10 900 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Subskrypcja elektroniczna gazety “Nasz Dziennik” 6 500 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – dotacja z dnia 14 września 2016 r. 190 000 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej – dotacja z dnia 19 kwietnia 2017 r. 260 000 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Dotacja dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej na projekt “Śmierć za kromkę chleba” – przywracanie pamięci o polskiej pomocy Żydom podczas II Wojny Światowej 105 200 zł
Ministerstwo Sprawiedliwości Dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej za “Szkolenia kompetencji medialnych dla pracowników wymiaru sprawiedliwości” 400 000 zł
Narodowe Centrum Kultury Z programu “Kultura Interwencje” 61 000 zł
Narodowe Centrum Kultury Produkcja programu “Chrzest moja nadzieja” w ramach obchodów 1050-lecia chrztu Polski 47 100 zł
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców” – szkolenie dla grupy obcokrajowców 59 300 zł
Ministerstwo Rozwoju i Finansów Dla Lux Veritatis – udzielenie dotacji pod nazwą “O funduszach Unii Europejskiej 2014-2020, czyli ile, komu i co?” 36 000 zł
Ministerstwo Rozwoju i Finansów Spółka Bonum – dotacja “O funduszach Unii Europejskiej, czyli jak być skutecznym” 396 000 zł
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej TV Trwam. Kampania społeczna “Wybieram Pomoc”. 188 100 zł
Ministerstwo Zdrowia TV Trwam. Emisja spotów na temat profilaktyki przeciwdziałającej nowotworom. 151 000 zł
Ministerstwo Zdrowia TV Trwam, Emisja 4 odcinków programu “Na zdrowie” poświęconych profilaktyce szyjki macicy 73 800 zł
Ministerstwo Obrony Narodowej TV Trwam. Emisję spotów nt. szczytu NATO w Warszawie 102 000 zł
Instytut Książki Fundacja Servire – dotacja 80 400 zł
Ośrodek Badań Naukowych Spółka Bonum – na podstawie ustawy o grach hazardowych 1 140 000 zł
Ośrodek Badań Naukowych Dotacja dla wydawnictwa “Nasz Dziennik” 811 zł
ARiMR + ANR Dotacja dla SPES i Lux Veritatis 943 000 zł
Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Promocja programu 500+ 93 300 zł
Ministerstwo Sportu i Turystyki Zakup reklamy w Naszym Dzienniku w roku 2016 4 000 zł
Ministerstwo Sportu i Turystyki Zakup reklamy w Naszym Dzienniku w roku 2017 9 300 zł
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Udział 10 pracowników w kongresie organizowanym przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 2 300 zł
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Udział 20 pracowników w kongresie organizowanym przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 3 650 zł
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Udział 17 pracowników w kongresie organizowanym przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 3 060 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Umowa 7/2017/WnS0/EE-ee/D z 5 stycznia 2017 r. 139 560 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nasz Dziennik – artykuły promocyjne i sponsorowane, nekrologi, prenumeraty 57 677 zł
Ministerstwo Środowiska Nasz Dziennik – dystrybucja wkładki, druk nekrologów 28 500 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego Dofinansowanie konferencji Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pt. “Firmy rodzinne szansą polskiej gospodarki” 50 000 zł
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Publikacja zaproszeń do przetargu lub rokowań w Naszym Dzienniku 10 000 zł
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Nasza Przyszłość – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 1 100 zł
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów (2016) 390 000 zł
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów (do czerwca 2017) 223 000 zł
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dotacja dla Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej w Toruniu na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia 30 900 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dofinansowanie projektów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 19 500 000 zł
Ministerstwo Środowiska Rozbudowę geotermii (która nie powstała) 20 000 000 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego Dofinansowanie konferencji Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pt. “Firmy rodzinne szansą polskiej gospodarki” 50 000 zł
Ministerstwo Sprawiedliwości Pieniądze z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej przeznaczone na „przeciwdziałanie przyczynom przestępczości” 600 000 zł
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Opłata za stoisko promujące unijny program “Ryby” na jednodniowym pikniku w szkole o. Rydzyka 120 000 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dotacja z unijnego programu na rozbudowę sieci ciepłowniczej w Toruniu (budowa sieci ciepłowniczej dla nieistniejącej geotermii). 12 000 000 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Państwowa pożyczka na na budowę ciepłowni geotermalnej w Toruniu 8 400 000 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Dofinansowanie w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018″ dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na projekt „Wdzięczni za niepodległą Polskę” 156 000 zł
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Dofinansowanie w konkursie “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2018″ dla Fundacji Lux Veritatis na projekt „Rotmistrz Pilecki – przywrócenie pamięci” 180 000 zł
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Fundacja Lux Veritatis, Realizacja notacji filmowych upowszechniających uczestników walk niepodległościowych 100 500 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja Lux Veritatis. Dotacja na utworzenie muzeum “Pamięć i Tożsamość” imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. 117 000 000 zł
Narodowy Bank Polski Dofinansowanie nowego kierunku studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 250 000 zł
Ministerstwo Sprawiedliwości Dotacja dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na akcję „Masz jedno życie, stop dopalaczom” 195 955 zł
Ministerstwo Sprawiedliwości Fundacja Lux Veritatis. Dotacja na akcję informacyjną „Bądźmy bezpieczni”. 416 600 zł
Premier Mateusz Morawiecki Dotacja z rezerwy budżetowej na park Pamięci Narodowej zakładany przez Tadeusz Rydzyka 5 000 000 zł
SUMA 217 211 513 zł

 

PRESSonline

Niezależny blog informacyjny.